Show simple item record

dc.contributor.authorWidth Ellevold, Astri
dc.date.accessioned2017-01-26T07:39:14Z
dc.date.available2017-01-26T07:39:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428462
dc.descriptionBacheloroppgave i økonomi og administrasjon 2016nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg en omorganiseringsprosess i en barnehage. Problemstillingen er: «Hvordan har omorganiseringen påvirket de ansatte og deres motivasjon?». For å besvare dette spørsmålet har jeg benyttet teorier om endringer i organisasjoner, hvordan mennesker reagerer på endringer og motivasjon, samt gjennomført en empirisk studie av en omorganiseringsprosess i en barnehage. Jeg har brukt kvalitativ forskningsmetode for å gjennomføre undersøkelsen der jeg har intervjuet lederteamet og syv av de ansatte i en barnehage. De har vært gjennom en prosess der noen av de ansatte har byttet avdeling, slik at alle avdelinger har fått endringer i sitt team. Funnene fra undersøkelsen ble drøftet opp mot relevant teori. Ut fra de funnene jeg har kommet frem til kan omorganiseringen sees på som en mindre endringsprosess. Analysen av det empiriske materialet tyder på at de ansatte ikke i noen stor grad har blitt påvirket av omorganiseringen eller at dette har ført til endring i motivasjonen.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): This bachelor thesis addresses reorganization in a kindergarten. This present study aimed to investigate: «how has reorganization affected the employees and their motivation». To answer this issue I utilized theories regarding organizational change, how people responded to the changes and how it affected their motivation and thereafter conducted an empirical study of the reorganization process in a kindergarten. I have used qualitative research methods to carry out the investigation in which I have interviewed the executives and seven employees. During this change process there has been employee migration which resulted in new collaborative teams. The findings have been discussed in regard to the theories and the findings indicated that this reorganization had been a minor change process. The analysis revealed that the employees to a smaller extent were less affected by the changes and their motivation remained unchanged.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectomorganiseringsprosessnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectempirisk studienb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectReorganizationnb_NO
dc.subjectEmpiricalnb_NO
dc.titleHvordan har omorganiseringen påvirket de ansatte og deres motivasjon?nb_NO
dc.title.alternativeHow has reorganization affected the employees and their motivation?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record