Show simple item record

dc.contributor.authorSandum, Simen
dc.date.accessioned2017-04-24T08:40:53Z
dc.date.available2017-04-24T08:40:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440431
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.
dc.description.abstractOppgaven er et ledd av masterstudiet innen offentlig administrasjon og ledelse til Høgskolen i Hedmark, nå; høgskolen i Innlandet. Oppgaven har sett på hvordan Mål-, resultat og Risikostyring av Forsvaret har påvirket vår evne til å utføre Forsvarets primæroppdrag. Oppgaven er utledet gjennom en rød tråd basert på MRR, Resultatmåling og lederskapsprinsipper. Teorier innenfor ledelse, organisasjonsteorier og styringsmetoder er nyttet for å skape det teoretisk grunnlaget. Empirien er hentet fra Forsvarets dokumentasjonshierarki, forfatterens egne erfaringer og andre masteroppgaver for å underbygge disse erfaringene. Teoriene er knyttet opp i den røde tråden og oppgaven forsøket å følge denne gjennom hele utredningen. Problemstillingen til oppgaven er: Er målstyring av forsvaret i fredstid kompatibelt med effekten som ønskes i krig? Oppgaven har forsøkt å besvare dette som en kvalitativ studie basert på dokumentanalyse i en Grounded Theory tilnærming til metoden. Gjennom analysen har det blitt gjort funn som tyder på at Forsvaret har tilpasset seg MRR og ikke omvendt, selv om noe av teorien skulle tilsi at noen annet burde skje. Dette har fått konsekvenser innenfor utøvelsen av lederskapet i den relativt komplekse organisasjonen som Forsvaret er. MRR har blitt implementert på en slik måte at det kan fremstå som at kvantitative mål har fått fokus over kvalitative mål. Noe som igjen understreker at setningen Når det viktige ikke er målbart, blir det målbare viktig er sann. Den operative evnen til Forsvaret er vanskelig å måle innen effektspekteret og derav kan en si at den operative evnen således er et resultat av produkter som vi ikke vet hvorvidt leder til en reel effekt. Det er foreslått at videre studier ser på hvorvidt Forsvarets nye spesialistkorps kan skape bedre evne til å måle kvalitative mål i sektoren.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) Operational capacity – Product or effect? This master thesis has looked into how the method of “target-, performance- and risk management” (TPR) in the combat-technical level of the Norwegian Army. The purpose has been to look into how our management and control in peacetime has influenced our capability to perform in combat situations (command and control). Thereby has it looked into how TPR is adequately implemented in the Army as a part of enhancing our effectiveness? The problem statement in this thesis is: Is TPR of the Norwegian Armed Forces compatible with the effect that is wanted in performance in war? The research design is based on the method of Grounded Theory and on how small details of the truth are gathered to explain the sentence: When important matters are hard to evaluate, the matters that are evaluable gets important. The study takes an inductive approach, where the conclusion is a result of document analysis based upon formal documents and earlier students Master Thesis. The documents are unrestricted information gathered from the Norwegian Armed forces and summarized with an analysis of the theory. The theory is based upon management principles, organization theory and official documents of The Norwegian Government. Structural issues and complexity in TPR is presented as the main reason in why quantity performance is prioritized over quality performance. The study concludes that TPR most likely has been implemented in the armed forces not based on the wanted effect in wartime, but on how our administrative tasks are to be done in peacetime. This renders our perception of management principles to another perspective, administration and control over command and control to prepare and train for war. It is suggested that further studies should look into how the new specialist system is enhancing our capacity in focusing on quality over quantity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmålstyringnb_NO
dc.subjectmålsettingnb_NO
dc.subjectmåloppnåelsenb_NO
dc.subjectresultatstyringnb_NO
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.subjectresultatmålingnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectdokumentanalysenb_NO
dc.subjectScorecardnb_NO
dc.subjectPerformance Managementnb_NO
dc.subjectQualitative Designnb_NO
dc.subjectRisk Analysisnb_NO
dc.titleOPERATIV EVNE - EFFEKT ELLER PRODUKT? «Når det viktige ikke er målbart blir det målbare viktig»nb_NO
dc.title.alternativeEn masteroppgave om hvorvidt mål-, resultat- og risikostyring bidrar til ønsket effekt i Forsvaretnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record