• Film-Norge : et sosiologisk blikk på det norske filmfeltet 

      Dyrstad, Johan Kaos Nåden (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven gjør jeg et forsøk på å forstå det norske filmfeltet med utgangspunkt i Solhjell og Øiens (2012) modell for det norske kunstfeltet. Jeg forsøker også å vise hva en slik sosiologisk modell for det norske ...