• Hvordan kan skolen fremme resiliens hos barn og unge i barnevernet? 

      Håkenstad, Ann-Kristin (Master thesis, 2016)
      Bakgrunnen for studien er et stort frafall i videregående opplæring, hos barn og unge under barnevernet. Formålet for studien har vært å finne ut av hvordan skolen kan fremme resiliens hos denne gruppen, da disse har vist ...