Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Buskum, Evguenia Vassilieva3417,26%0,00
2kvantitativ94,57%11,00
3vitenskapsteori94,57%1,56
4author_keyword:Jensen, Birgitte Stumph73,55%0,00
5subject_keyword:Social science: 20052,54%0,00
6taushetsplikt52,54%0,40
7Sannhet i spesialpedagogikk? : om språkets begrensninger og muligheter i møter med marginaliserte elever : refleksjoner i lys av Derrida og Kristeva Ulla Karin Lervang (2016)42,03%0,25
8Josefine olufsen31,52%0,00
9Narrativ31,52%0,67
10author_keyword:Eilertsen, Elisabeth31,52%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
197100,00%0,13