• Partnerskap og folkehelse : Hvor mye partnerskap? 

      Antonsen, Sven (Master thesis, 2017)
      Partnerskap er en offentlig styringsform som siden 1990-tallet har blitt mer og mer vanlig. Den kan defineres som et frivillig og likeverdig samarbeid mellom to eller flere parter for å nå ett eller flere felles mål. ...