Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1dateIssued_keyword:201758,77%0,00
2Utvikling fra barnehage til skole blant utenlandsadopterte barn i Norge. Prososialitet som beskyttende faktor mot utvikling av tilbaketrukkethet og oppmerksomhetsvansker35,26%0,00
3dateIssued_keyword:201635,26%0,00
4201223,51%0,00
5Sund23,51%0,00
6 barn med foreldrene psykiske helseproblemer11,75%0,00
7Eu11,75%0,00
8Forebyggende arbeid med barn når mor eller far har psykiske helseproblemer11,75%0,00
9Heidi walker11,75%0,00
10Hvordan foregår kompetanseplanlegging i praksis i en statlig kunnskapsorganisasjon?11,75%1,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
57100,00%0,02