• Tverrprofesjonell samarbeidslæring : «Skulder ved Skulder» : Et pilotprosjekt. 

      Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;, Working paper, 2016)
      tråd med samhandlingsreformens intensjon med å forberede tverrprofesjonell yrkesutøvelse i tjenestene ble det etablert et samarbeid mellom høgskolene i Hedmark og Oppland. Dette arbeidsnotatet handler om erfaringene som ...