• The main challenges facing leisure-time tourism in Norway 

   Svalastog, Sondre (Forskningsrapport / Høgskolen i Lillehammer;137, Research report, 2008)
   In the period after the Second World War, that part of Norwegian tourism industry which is exposed to competition has gone from being an industry with increasing competitiveness1 to being an industry with rapidly declining ...
  • The main challenges facing leisure-time tourism in Norway 

   Svalastog, Sondre (Forskningsrapport / Høgskolen i Lillehammer;137, Research report, 2008)
   In the period after the Second World War, that part of Norwegian tourism industry which is exposed to competition has gone from being an industry with increasing competitiveness1 to being an industry with rapidly declining ...
  • Om den raskt avtakende konkurransekraft i norsk reiseliv : en produksjonsteoretisk analyse 

   Svalastog, Sondre (Forskningsrapport;142, Research report, 2010)
   Pedagogiske hensyn har bestemt måten stoffet presenteres på. Analysen skulle gi et overgripende bilde, og støttes opp med forklaringer og kommentarer på en slik måte at fremstillingen formidlet en gjennomarbeidet, men lett ...
  • Om den raskt avtakende konkurransekraft i norsk reiseliv : en produksjonsteoretisk analyse 

   Svalastog, Sondre (Forskningsrapport;142, Research report, 2010)
   Pedagogiske hensyn har bestemt måten stoffet presenteres på. Analysen skulle gi et overgripende bilde, og støttes opp med forklaringer og kommentarer på en slik måte at fremstillingen formidlet en gjennomarbeidet, men lett ...