Show simple item record

dc.contributor.authorHauge, Mari Bøhagen
dc.date.accessioned2017-06-28T10:55:40Z
dc.date.available2017-06-28T10:55:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447199
dc.description.abstractBehovet for mat på verdensbasis er økende. Det betyr at land som Norge må ta i bruk alle tilgjengelige ressurser, og vi har mye utmark som ikke blir brukt. Det er ”ledige” fôrressurser til ytterligere 700.000 storfe. Hvert år blir mye dyrkamark bygget ned, samt at veldig mye blir tatt ut av drift. Ekstensive arealer i dalene og utkantstrøk er ikke lønnsomme. Tonnevis med fult spiselige poteter og grønnsaker blir kastet fordi de ikke oppfyller standardiserte, estetiske krav. Potensialet for norskprodusert mat, basert på norske ressurser, er derfor stort. Grassfed beef er en ekstensiv produksjon som kun er basert på grovfôr. Når dyra får en fôrrasjon som kun består av gras, evt. noe rotvekster, får kjøttet et mer riktig omega-3- omega-6 forhold. De intensive, tunge rasene egner seg ikke i denne typen produksjon, fordi de krever tilleggsfôring med kraftfôr. Ekstensive, lette raser er derfor løsningen. Ut ifra ressursgrunnlaget på gården og valg av driftssystem, kan man velge mellom ekstensive og svært ekstensive raser. I storfekjøttproduksjon deler man opp året i et såkalt årshjul. De forskjellige periodene har forskjellig krav til kvalitet og energi- og proteininnhold i fôret. Å ha surfôr av ulik kvalitet vil derfor være svært viktig i grassfed produksjon. Gjennom vinteren vil fôringen bestå av vedlikeholdsfôring. Da vil surfôr av middels/dårlig kvalitet være tilstrekkelig. I perioder som rundt kalving og sluttfôring av slakt kreves det surfôr av god kvalitet, og evt. tilleggsfôring med potet, kålrot og gulrot. Om sommeren går dyra på beite og vil ikke trenge tilleggsfôring dersom man har tilstrekkelig med fôr på utmarksbeite. Potet, kålrot og gulrot er vekster som inneholder proteiner og karbohydrater, samt vitaminer og mineraler. Disse rotvekstene vil være aktuelle tilleggsfôrmidler i grassfed produksjon. Særlig i de periodene på året hvor det er behov for ekstra energi og proteiner, slik som rundt kalving og sluttfôring av slakt, kan rotvekstene benyttes i tillegg til surfôr av god kvalitet. Produksjon av grassfed beef er ofte økologisk. Dette begrenser tilgangen på slike fôrmidler betraktelig. Bonden selv må derfor se hva som er mest lønnsomt på sin gård. Om det er mest lønnsomt å få ekstra tilskudd for økologisk produksjon, eller å få større og evt. flere slakt.nb_NO
dc.description.abstractOn a global basis we need to increase food production for a growing population. It means that countries like Norway have to take responsibility and use all available resources. In Norway we have a large and unused resource in rangeland. In fact, there is room for additional 700.000 beef cattle in the Norwegian rangeland. In the outlying districts we see more inoperative land, because extensively cultivated land is not commercially profitable anymore. Several tons of root crops are being dumped each year, because they don’t fulfil the standardized aesthetic requirements. In Norway we have a big potential for producing food, based on Norwegian resources. Grassfed beef is an extensive production, which is only based on roughage. When cattle are being given a feed ration of only grass – and maybe some root crops, the ratio of omega-3 and omega-6 becomes healthier for the consumers. The intensive and heavy breeds of beef cattle are not suited for this kind of production. On the other hand, extensive breeds are well suited for this production. The choice between extensive and very extensive breeds must be taken based on the farm resources. In the production of beef cattle it is normal to divide the year into different periods. Through out the year the different periods have their own requirements to quality and the content of carbohydrates and proteins. To have silage of different quality is therefor very important in grassfed production. During the winter-period the cattle will only need maintenance feeding and silage of medium to low quality will be adequate. The feed requirements during calving and finishing will increase and require silage of good quality, and maybe supplementing with root crops. During the summer the cattle are on the rangeland and find sufficient fodder. Potatoes, turnips and carrots are growths that contain proteins, carbohydrates, vitamins and minerals. In the production of grassfed beef these root crops can be a good addition to silage of good quality. Especially during the times of the year when there are need for some extra energy and proteins, like calving and finishing. Grassfed beef is often organic, which limits the access to these root crops. Based on the farm resources, the farmer has to decide what is most profitable – slope compensation for organic farming or more and bigger feeder.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleValg av rase og fôringsstrategi i grassfed beef – en litteraturstudienb_NO
dc.title.alternativeCattle breeds and feeding of grassfed beef – a literature reviewnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record