• Atomberedskap ved nødetatene i Oslo 

   Sandvik, Christoffer; Skjellstad, Maja Adine (Bachelor thesis, 2018)
   Dette prosjektet har til hensikt å se på hvordan nødetatene i Oslo jobber opp mot et scenario som omhandler et atomangrep. Vi har sett på hvilket fokus det er på atomberedskap blant nødetatene i Oslo i dag, og om det ...
  • Koordinering i offentlig forvaltning 

   Aamodt Almås, Aleksander; Hauge Knutsen, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er smittebåren trussel. Vi har valgt dette temaet for å belyse samfunnsvitenskapelige moment ved en tematikk og problemstilling vi ikke har mye sammenligningsgrunnlag med, og derfor ønsker ...