• Kommuners læring etter hendelser og øvelser 

   Bjørsland, Laila; Jenssen, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Tema for denne bacheloroppgaven er hvordan kommuner lærer etter hendelser og øvelser. Vi har fokusert på betydningen av kulturen hos kommunene med tanke på hva som skal til for at de kan få en bedre beredskap. Det er valgt ...
  • Viktig melding – Les på Twitter Myndighetenes bruk av sosiale medier i krisekommunikasjon 

   Bakke, Kjetil; Skavern Nerem, Line Kristin (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er et resultat av Bachelorstudiet i beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, campus Rena. Sosiale medier har kommet for å bli, og det er blitt et stadig mer benyttet verktøy for ...