• Atomberedskap ved nødetatene i Oslo 

   Sandvik, Christoffer; Skjellstad, Maja Adine (Bachelor thesis, 2018)
   Dette prosjektet har til hensikt å se på hvordan nødetatene i Oslo jobber opp mot et scenario som omhandler et atomangrep. Vi har sett på hvilket fokus det er på atomberedskap blant nødetatene i Oslo i dag, og om det ...
  • Beredskapsarbeid i utdanningssektoren - Et kvalitativt blikk på grunnskolen 

   Klevhus, Anders; Nordhagen, Ingrid Agnethe (Bachelor thesis, 2018)
   Bacheloroppgaven ser nærmere på beredskapen i utdanningssektoren, med fokus på barne- og ungdomsskoler. Vi valgte dette fordi vi gjennom tre år har hatt fag relatert til ledelse og organisasjon med innslag av fag relatert ...
  • Koordinering i offentlig forvaltning 

   Aamodt Almås, Aleksander; Hauge Knutsen, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er smittebåren trussel. Vi har valgt dette temaet for å belyse samfunnsvitenskapelige moment ved en tematikk og problemstilling vi ikke har mye sammenligningsgrunnlag med, og derfor ønsker ...
  • Viktig melding – Les på Twitter Myndighetenes bruk av sosiale medier i krisekommunikasjon 

   Bakke, Kjetil; Skavern Nerem, Line Kristin (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er et resultat av Bachelorstudiet i beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, campus Rena. Sosiale medier har kommet for å bli, og det er blitt et stadig mer benyttet verktøy for ...