• Krisestøtteverktøy: Aspekter som påvirker nytten av CIM 

      Berger, Andreas; Pedersen, Anders Aaraas (Bachelor thesis, 2017)
      Kommunenes krisestøtteverktøy, CIM, er i kommuneundersøkelsen til DSB oppgitt å være det blant fem alternativer som styrker samfunnssikkhetsarbeidet minst. Undersøkelsen vår har hatt som formål å belyse årsaker til hvorfor ...