• Koordinering i offentlig forvaltning 

      Aamodt Almås, Aleksander; Hauge Knutsen, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er smittebåren trussel. Vi har valgt dette temaet for å belyse samfunnsvitenskapelige moment ved en tematikk og problemstilling vi ikke har mye sammenligningsgrunnlag med, og derfor ønsker ...