• Kommuners læring etter hendelser og øvelser 

      Bjørsland, Laila; Jenssen, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
      Tema for denne bacheloroppgaven er hvordan kommuner lærer etter hendelser og øvelser. Vi har fokusert på betydningen av kulturen hos kommunene med tanke på hva som skal til for at de kan få en bedre beredskap. Det er valgt ...