Show simple item record

dc.contributor.authorMyhrvang, Trond
dc.contributor.authorMyrvang, Ida Berge
dc.date.accessioned2017-08-02T12:25:02Z
dc.date.available2017-08-02T12:25:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449753
dc.descriptionBacheloroppgave i ledelse og organisasjonsutvikling 2017nb_NO
dc.description.abstractMålet for denne oppgaven har vært å finne ut av i hvilken grad transformasjonsledelse benyttes av butikksjefer i dagligvarebransjen, basert på ansattes vurderinger. I teoridelen har vi sett på hva transformasjonsledelse er. Denne lederstilen kjennetegnes blant annet ved at leder er inkluderende, tar individuelle hensyn, motiverer og inspirerer de ansatte til ekstra ytelse utover det vanlige. Vi har også valgt å se på transaksjonsledelse da vi anser denne lederstilen som motsatsen til transformasjonsledelse. Lederskap i seg selv preges av stor grad av makt, og vi har valgt å se nærmere på ulike kilder til makt og knytte dette til henholdsvis transformasjonsledelse og transaksjonsledelse. I studien har vi benyttet kvantitativ metode, som er mest hensiktsmessig da vi ønsker å se på utbredelse av transformasjonsledelse i dagligvarebransjen. Vi har utarbeidet et spørreskjema med variabler knyttet til transformasjonsledelse, og videre har vi utarbeidet syv hypoteser knyttet til transformasjonsledelse og butikksjef i forsøk på å finne svar på vår problemstilling. Vi hadde som mål å få et utvalg på minst 100 personer, men spørreundersøkelsen ble besvart av 83 respondenter. Dette er et lite utvalg, noe som har ført til utfordringer i forhold til analysen. Våre funn peker i retning av transformasjonsledelse som den mest anvendte lederstilen blant butikkene i vårt utvalg. Kjennetegn som; motiverende og inspirerende, god relasjon til butikksjef og butikksjef som rollemodell karakteriserer butikksjefene i dagligvarebransjen i innlandet.nb_NO
dc.description.abstractAbstract The purpose of this article has been to assess to which extent transformational leadership is being used by managers in the grocery store business, based on the employees’ evaluations. In the introductory section of this article we have explored what transformational leadership in fact is. Leaders that exercise this leadership style are often described as being inclusive, by taking personal needs into account, motivating and tend to inspire their employees to improve their performance. Additionally, we have taken a closer look at transactional leadership, as we consider this leadership style to be the opposite of transformational leadership. Furthermore, we have looked deeper into different ways that leaders exert their authority, and which methods they use to achieve authority, whilst linking this to the two different leadership styles. This study is based on quantitative research, as we consider this approach to be the most appropriate when exploring the prevalence of transformational leadership in the grocery industry. We have designed a questionnaire containing variables linked to transformational leadership. Furthermore, we have derived seven hypotheses regarding transformational leadership and grocery store managers in our attempt to find answers to the different questions that our main thesis puts forward. Initially our goal was to use a population of at least 100 people, but our questionnaire was completed by 83 people. As this is a smaller population than we had planned, we have met some challenges during this analysis. Our findings indicate that transformational leadership is the most common leadership style amongst the grocery stores in our population. Traits as motivational and inspiring, as well as good employer-employee relations and being a role model seems to characterize the leaders in our research.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttransformasjonsledelsenb_NO
dc.subjectdagligvarebransjenb_NO
dc.subjectbutikksjefnb_NO
dc.subjectinnlandetnb_NO
dc.titleI hvilken grad finnes transformasjonsledelse hos butikksjefer i dagligvarebransjen, basert på ansattes vurderingernb_NO
dc.title.alternativeTo what extent does transformational leadership exist in store managers in the grocery industry, based on employees’ evaluationsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record