Show simple item record

dc.contributor.authorVågen, Joachim M.
dc.contributor.authorLøkken, Kristian
dc.contributor.authorEngø, John Morten
dc.date.accessioned2017-08-02T15:44:07Z
dc.date.available2017-08-02T15:44:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449775
dc.descriptionFordypningsoppgave bachelor i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractTema for denne fordypningsoppgave er vår avslutning på bachelor i eiendomsmegling – temaet berører oss alle tre. Empirien er hentet fra kvalitative intervjuer der vi intervjuet åtte eiendomsmeglere for å søke svar rett fra kilden. For å nyansere problemstillingen intervjuet vi i tillegg to daglige ledere. Eiendomsmeglernes ståsted var det interessante og er vektlagt. Problemstillingen er besvart fra tre innfallsvinkler. For det første så vi på eiendomsmeglernes motivasjonsfaktorer og for det andre så vi på hvordan eiendomsvirksomheten tilrettelegger og gir veiledning til nyansatte meglere i form av fadderordning og opplæring. For det tredje så vi på hvordan meglervirksomheten påvirker og forplikter nyansatte meglere, interaksjonen og samspillet disse imellom. Motivasjon hos den enkelte megler er tungtveiende for individenes prestasjoner. Meglernes drives av indre drivkrefter i form av arbeidslyst og glede over egen måloppnåelse. Arbeidsgivers tilrettelegging har betydning for å komme i gang med eiendomsmegleroppdrag. Kunnskapsdeling i kollegiet, tilpasset opplæring og oppfølging gir individene motivasjon og er god investering for arbeidsgiver. Videre har vi belyst hvordan meglervirksomheten påvirker og forplikter til egeninnsats for å øke prestasjonsnivået hos nye meglere. Vi fant at den sosiale interaksjonen mellom meglernes samvittighet og virksomhetens påvirkning hadde sammenheng med gjensidig forventing og forpliktelse. Vår vurdering er at dette er en vesentlig faktor for samspillet. Vi har søkt svar på hvorfor enkelte eiendomsmeglere kommer fortere i gang med megleroppdrag enn andre nye meglere. Søket er baserte på hvordan dette henger sammen med virkeligheten og hvordan vår forskning har bidratt til ny kunnskap om dette som fenomen.nb_NO
dc.description.abstractAbstract This bachelor thesis examines why some newly qualified real estate agents, generate more listings compared to other newly qualified agents. Qualitative methodology was used as eight real estate agents and two chief executive officers were interviewed in the process of answering the research question. We studied the importance of individual motivation amongst the agents, how the agency facilitated and gave guidance to the newly qualified agents, and how the agency exerted influence and made the newly qualified agents commit to the job. Evidence suggests that the level of performance highly depends on motivation among each individual agent. How the agency facilitates is likely to affect the number of listings achieved, while co-workers previous experience and in-office mentorships adds to the newly qualified agents motivation and eagerness to perform. This proved to be of great value to the employer. We have investigated why some real estate agents succeed in getting started faster than other comparable real estate agents. Our search is based on how this is related to reality, and how our research has contributed to new knowledge regarding this as a phenomenon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglernb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectfaktornb_NO
dc.subjectopplæringnb_NO
dc.subjectfadderordningnb_NO
dc.subjectmeglervirksomhetnb_NO
dc.subjectinteraksjonnb_NO
dc.subjectsamspillnb_NO
dc.titleDet Første Eiendomssalgetnb_NO
dc.title.alternativeThe First Real estate salenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.relation.project37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record