Recent Submissions

 • Hva er markedets holdning til kjøp av bolig, uten bruk av eiendomsmegler? 

  Brenden, Heidi; Dahlsrud, Christin; Kjendlie, Kathrine (Bachelor thesis, 2018)
  I denne oppgaven har vi ønsket å se på markedets holdning til kjøp av bolig uten bruk av mellommann. I tillegg har vi sett på hvilken risiko kjøper blir eksponert for ved slik omsetning av eiendom, sammenlignet med salg ...
 • Hvordan kan god meglerskikk bidra til minsket antall klager på gjennomføringen av eiendomsmegleroppdrag? 

  Vitija, Arbresh (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan eiendomsmegler forholder seg til mellommannsrollen og med hovedvekt på hvordan god meglerskikk er med på å opprettholder nøytraliteten hos en eiendomsmegler ved et oppdrag. ...
 • Hvordan skal megler markedsføre seg på visning? 

  Græsholt, Birgitte (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven skal jeg undersøke om hvordan tillitsforholdet mellom megler og interessenter styrkes gjennom ulike faktorer. Jeg vil gjøre rede for disse faktorene og drøfte hvordan meglerne jobber for å opprettholde god ...
 • Hvilken fordeler og ulemper står partene ovenfor ved privat bolighandel? 

  Trygstad, Kathrine Gjersem (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med undersøkelsen er å undersøke om kjøper og selger ved privat bolighandel er oppmerksom på deres ansvar og plikter dersom handelen foregår uten bistand fra megler. Dette blir besvart gjennom undersøkelsens ...
 • “På hvilken måte har utviklingen av utdanningskrav for eiendomsmeglere hatt innflytelse på bransjens fagnivå og kundetilfredshet?” 

  Prestby, Sebastian; Holthe-Berg, Jonas (Bachelor thesis, 2017)
  I vår oppgave tar vi for oss hvilke krav det tidligere har vært for eiendomsmeglere i forhold til utdanning, for å så sammenligne disse medgjeldende krav i dag. Videre går vi i dybden på hvordan utviklingen av disse kravene ...
 • Hvordan kan en eiendomsmegler forsegle avtalen på befaring? 

  Ingri, Monica Habbestad (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven vil jeg forske på momenter som er avgjørende for å få eiendomsmeglingsoppdraget i boks og signatur på oppdragsskjema. Jeg vil forske på hvor vidt eiendomsmeglerens kunnskaper, egenskaper og andre momenter ...
 • Det Første Eiendomssalget 

  Vågen, Joachim M.; Løkken, Kristian; Engø, John Morten (Bachelor thesis, 2017)
  Tema for denne fordypningsoppgave er vår avslutning på bachelor i eiendomsmegling – temaet berører oss alle tre. Empirien er hentet fra kvalitative intervjuer der vi intervjuet åtte eiendomsmeglere for å søke svar rett fra ...
 • Hvordan vinne frem i konkurransen om kunden? 

  Moen, Silje Marie; Gangsø, Grete (Bachelor thesis, 2016)
  Vi ønsker gjennom vår oppgave å belyse hvilke faktorer som spiller inn ved boligselgerens valg av eiendomsmegler. Vi vil derfor gjøre rede for disse ulike faktorene, samt drøfte hvordan eiendomsmegler kan utføre sitt arbeid ...