Show simple item record

dc.contributor.authorIngri, Monica Habbestad
dc.date.accessioned2017-08-04T09:19:45Z
dc.date.available2017-08-04T09:19:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449891
dc.descriptionFordypningsoppgave bachelor i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven vil jeg forske på momenter som er avgjørende for å få eiendomsmeglingsoppdraget i boks og signatur på oppdragsskjema. Jeg vil forske på hvor vidt eiendomsmeglerens kunnskaper, egenskaper og andre momenter er avgjørende ved valg av eiendomsmegler. I kapittel 1 kommer oppgavens innledning hvor jeg forklarer temaet jeg har valgt og hvorfor. Jeg forklarer også hovedproblemstillingen min og de tre forskningsspørsmålene jeg har valgt ut som belyser hovedproblemstillingen. I kapittel 2 redegjør jeg for begreper, momenter og generelt relevant teori jeg mener må med for å kunne finne et godt svar på problemstillingen min til slutt. I dette kapittelet forklarer jeg begrepene: mellommann, god meglerskikk, rennomme, salgsteknikker, kommunikasjon, relasjon, inngåelse av oppdragsavtalen og til slutt forklarer jeg avgrensningen min. I kapittel 3 forklarer jeg kvalitativ og kvantitativ metode. Jeg beskriver hver enkelt av dem og hva som skiller dem fra hverandre. Videre skriver jeg også hvilken metode jeg har brukt i oppgaven og begrunner hvorfor jeg valgte nettopp denne metoden. Her vil jeg også belyse hvem kandidater jeg har valgt å ta med som forskningspersoner og en begrunnelse på hvorfor. I kapittel 4 går jeg grundig igjennom svarene jeg har fått av forskningspersonene. Jeg forklarer svarene gjennom å ”svare” på delspørsmålene som belyser problemstillingen. Her drøfter jeg eiendomsmeglernes svar opp mot kundenes (selgernes) svar. Jeg sammenligner og detaljert forklarer hva jeg har fått til svar fra forskningspersonene. I kapittel 5 kommer konklusjonen min på oppgaven. Her resonerer jeg meg frem til en ”løsning” og kommer med en endelig konklusjon som svar på problemstillingen jeg har valgt. Jeg kommer også til å ta med kritikk i denne delen av oppgaven og begrunner dette.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) In this assignment I have researched crucial factors which is decisive in order for the Real Estate commission to be successful. Moreover, I have researched on whether the Real Estate Agent’s knowledge, characteristic and other elements is considered crucial when choosing a Real Estate Agent. In chapter 1 the reader will be familiarized with the project as a part of the introduction, where I explain what theme I have chosen and for what reasons. Following this, I present my main issue and the three research questions/objectives, which is the intention of this research. In chapter 2 I explain the concepts and factors utilized in this project, in addition to other relevant theory I find important in order to generate a valuable conclusion answering to my main issue. In this chapter I will explain the following concepts: Mediator, Good brokering practice, reputation, sales technique, communication, relation, contract agreement and demarcation. In chapter 3 I explain qualitative and quantitative research methods, where I go into depths by describing both methods and how they might differ from one another. Then, I write about what methods I have used in this assignment, and justify why I chose this particular research method. Furthermore, in this chapter the reader will also become familiarized with the participants taking part of this study, including a data collection justification. In chapter 4 I will go over the research findings in more detail by explaining the answers thoroughly while taking into consideration my main research questions/objectives. Moreover, in this chapter I discuss the Real Estate Agents answers against the costumers (sellers) answer. Finally, I compare and explain in more detail the findings from my research participants. In chapter 5 the reader will be presented with the conclusion. In this chapter I will resonate to a solution and generate a final conclusion which will respond to my research questions/objectives. Furthermore, I will also take into account criticism that is relevant to this assignment, and explain this in detail.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglernb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingsoppdragnb_NO
dc.subjectkunnskapnb_NO
dc.titleHvordan kan en eiendomsmegler forsegle avtalen på befaring?nb_NO
dc.title.alternativeHow can a Real Estate Agent seal the deal on inspection?nb_NO
dc.typeFordypningsoppgavenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record