Show simple item record

dc.contributor.authorVitija, Arbresh
dc.date.accessioned2017-09-14T07:29:47Z
dc.date.available2017-09-14T07:29:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454622
dc.descriptionFordypningsoppgave bachelor i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å se på hvordan eiendomsmegler forholder seg til mellommannsrollen og med hovedvekt på hvordan god meglerskikk er med på å opprettholder nøytraliteten hos en eiendomsmegler ved et oppdrag. Det er stadig flere og flere som benytter seg av eiendomsmeglingstjenester, dette medfører et stort fokus rundt eiendomsmeglingsbransjen. Vi ser allerede nå flere og flere media oppslag på håndtering av budgivning, eiendomsmeglerens opplysningsplikt, fastsettelse av eiendomsmeglerens vederlag, egenhandel osv. Eiendomsmeglerbransjen er i stadig endring, nettopp på grunn av at den blir påvirket av media, publikum og kunders krav og holdninger. Forventingene til kunden forandres stadig vekk og dette fører til at det blir endring på hva som omfattes som god meglerskikk. Vi ser at det blir reist opp mange saker mot meglere for mangel på opplysninger på eiendommer. Jeg vil derfor gå dypere inn for å se hvordan dette kan bli unngått hos en megler. Hvis en megler ikke tar med opplysninger i en salgsoppgave så er dette med på svekke tilliten og troverdigheten hos en megler. Problemstillingen jeg har valgt er derfor ”Hvordan kan god meglerskikk bidra til minsket antall klager på gjennomføring av eiendomsmegleroppdrag”.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The purpose of this assignment is to look at how real estate agents relate to the intermediary role and focusing on how good brokerage helps to maintain the neutrality of a real estate broker in an assignment. There are more and more people using real estate services, which leads to a major focus on the real estate industry. We are already seeing more and more media announcements on the handling of bidding, the real estate agent's duty to provide information, the determination of the real estate agent's remuneration, self-trading, etc. The real estate industry is constantly changing, precisely because it is influenced by media, the audience and customers' demands and attitudes. The expectations of the customer are constantly changing and this leads to a change in what is considered good business practice. We see that many cases are being raised against brokers for lack of information on properties. I would therefore go deeper to see how this can be avoided at a broker. If a broker does not include information in a sales assignment, this results in weakening the trust and credibility of a broker. The topic I have chosen is therefore "How can good brokerage contribute to reduced number of complaints on real estate agency assignments".nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectmeglerskikknb_NO
dc.subjectklagenb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.titleHvordan kan god meglerskikk bidra til minsket antall klager på gjennomføringen av eiendomsmegleroppdrag?nb_NO
dc.title.alternativeHow can good brokering practice contribute to decreased number of complaints about the conduct of real estate assignment?nb_NO
dc.typeFordypningsoppgavenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record