Show simple item record

dc.contributor.authorAlstergren, Hanne Kristin
dc.date.accessioned2017-09-29T08:42:27Z
dc.date.available2017-09-29T08:42:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457425
dc.description.abstractHelsestasjonstjenesten har som oppgave å fremme barns fysisk, psykisk og sosial utvikling, og skal være et lett tilgjengelig gratis lavterskeltilbud. Ny nasjonal faglig retningslinje (Helsedirektoratet, 2017) vektlegger tilknytning mellom foreldre og barn for å gjøre foreldre trygge. COS-P står for Circle of Security Parenting og er en tilknytningsbasert intervensjon, der målet er å fremme tilknytningen mellom barn og omsorgsgiver. Verktøyet er utviklet i USA ved Cooper, Hoffmann og Powell (2006). COS-P har vært i bruk i Norge siden 2010, og er således en forholdsvis ny intervensjon i Norge. COS-P kurs gjennomføres ved flere helsestasjoner, og det kan nyttes universelt til alle foreldre. Studien søker innsikt i opplevelser og erfaring foreldrene sitter igjen med etter å ha deltatt på COS-P kurs i regi av helsestasjonen. Det var naturlig å velge kvalitativ metode som bygger på teorier om menneskelig erfaring og fortolkning, hvor målet er og utforske mennesker erfaringer, tanker, meninger og opplevelser. Fremgangsmåten ble å foreta semi-strukturerte intervju av åtte foreldre rekruttert fra to ulike kommuner. De hadde alle fått COS-P kurset gjennom tilbud fra helsestasjonen. Tilknytningsteorien (Bowlby, 1969) som COS-P er fundamentert etter og Antonovskys teori (Antonovsky A. , 2012) om opplevelsen av sammenheng danner grunnlag for teoretisk tilnærming og forståelse. Dette er teori hvor jeg ønsker å få frem deler av en helhet og tilnærmer meg temaene fenomenologisk-hermeneutisk. Foreldrenes erfaringer tilsier at de har lært mye og sitter igjen med ny kunnskap. De forteller om en større forståelse for barnas behov og samtlige snakket begeistret om kurset, også 1-3 år etter intervensjonen. Resultatene viser at de alle opplever bedret relasjon til egne barn. De formidler å ha fått en ny forståelse for barnas behov. De beskriver at de har blitt mere klar over sin egen påvirkning i relasjonen og at egen barndomserfaring kan virke inn på egne reaksjoner, og alle opplever bedret relasjon til egne barn. Resultatene gir oss ny innsikt og kunnskap om erfaringer og opplevelser foreldrene har etter gjennomført intervensjon, og indikerer et positivt utbytte av intervensjonen for deltakerne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet - Lillehammernb_NO
dc.subjectCircle of Security Parentingnb_NO
dc.subjectCOS-Pnb_NO
dc.subjecttilknyttingnb_NO
dc.titleForeldre-erfaringer etter COS-P (Circle of Security – Parenting)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record