Show simple item record

dc.contributor.authorGalby, Stine
dc.date.accessioned2017-10-03T08:12:18Z
dc.date.available2017-10-03T08:12:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457953
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler hvordan leseutvikling kan påvirkes av autismeforstyrrelser (ASF), og hvordan skolen tilrettelegger for disse elevene i forhold til dette. Oppgaven tar utgangspunkt i to ulike skoler, en ordinær skole og en skole med egen spesialpedagogisk avdeling for elever med ASF, som jeg har valgt å kalle forsterket skole. Det vil i første omgang bli redegjort for inkluderende og likeverdig opplæring, sett i lys av begrepet en inkluderende skole. Deretter blir begrepet ASF gjenstand for redegjørelse, hvor kjennetegn og utfordringer elever med ASF har omtales. Til sist i teoridelen vil lesing og leseopplæring beskrevet som fenomen, hvor ulike påvirkninger på disse blir beskrevet. Metoden som er brukt i denne oppgaven er kvalitative intervju, og hermeneutikk som fortolkningsteori. I diskusjonen vil inkludering, likeverd og spesialpedagogisk kompetanse stå sentralt, og diskuteres opp mot de ulike utfordringene elever med ASF har i forhold til leseutvikling og leseforståelse, og hvilken påvirkning ASF har på dette.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet - Lillehammernb_NO
dc.subjectASFnb_NO
dc.subjectautismeforstyrrelsernb_NO
dc.subjectleseutviklingnb_NO
dc.titleLeseferdigheter og autismeforstyrrelser : en undersøkelse av skolens tilrettelegging av leseopplæring for elever med autismeforstyrrelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record