Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorKaltenborn, Bjørn Petter
dc.contributor.authorArnemo, Jon Martin
dc.date.accessioned2017-10-04T10:17:40Z
dc.date.available2017-10-04T10:17:40Z
dc.date.created2017-08-29T10:23:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTidsskriftet Utmark. 2017, (2017-1), 11-20.nb_NO
dc.identifier.issn1502-3532
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458288
dc.description.abstractI denne artikkelen presenteres resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse om befolkningens holdninger til utslipp av miljøgifter i naturen (herunder bly) og opphevelse av blyhaglforbudet. Vi fant ingen signifikant effekt av kjønn, alder eller om man jakter eller ikke på det generelle spørsmålet om å fase ut miljøgifter. Påstanden om at bruk av blyhagl er skadelig for naturmiljøet viste en sterk, positiv sammenheng med positivt syn på å fase ut miljøgifter generelt, mens det var en noe svakere sammenheng mellom et positivt syn på å fase ut miljøgifter og i hvilken grad man mente at kjøttkonsum fra vilt skutt med blyhagl kunne utgjøre en helserisiko. Blant utøvende jegere var mannlige jegere mer positive til opphevingen av forbudet enn kvinnelige jegere. De som ikke jaktet var mest negative til opphevingen av forbudet, og forskjellen mellom kjønn var relativt liten. Kjønn ga imidlertid ikke noe signifikant bidrag til forklaringsmodellen for synet på opphevingen av blyhaglforbudet, men det var en sterk, positiv og signifikant sammenheng for ikke-jegere og positivt syn på opphevelsen av blyhaglforbudet. Det var også en svak positiv sammenheng med alder og støtte for opphevingen av blyhaglforbudet, hvor jegere under 30 år var mer negative til opphevelsen av blyhaglforbudet enn den jegere over 50 år, hvilket støtter hypotesen om at eldre er mer positive til bruk av blyhagl enn yngre jeger. Resultatene viser at et stort flertall av befolkningen er enige i at miljøgifter bør forbys og at man bør anvende alternative materialer som er mindre skadelige. Mer forskningsbasert informasjon om helse- og miljøeffekter under norske forhold er nødvendig for å etablere et kunnskapsgrunnlag for en eventuell differensiering når det gjelder bruk av blyholdig jaktammunisjon til ulike viltarter. This study presents results from a nationwide survey covering public attitudes towards the Norwegian parliamentary decision to rescind the total ban on lead shot used outside wetlands and shooting ranges. We found no significant effect of gender, age or the respondent was a hunter or not on the perception of the governmental decision to out-phase use of environmental toxic substances in general. Gender was not significant related to positive attitudes of lifting the lead-shot ban, while age and non-hunters was positive and significantly related to lift the ban. Hunters <30 years was more negative than hunters >50 years, which support out hypothesis that older hunters are more positive than younger hunters to rescind the total ban on lead shot used for hunting. ammunition, environmental risk, food safety, health risk, hunting, lead, national survey, poisoning, shot, toxicity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.urihdl.handle.net/11250/2432671
dc.subjectForurensingnb_NO
dc.subjectPollutionnb_NO
dc.subjectForgiftningernb_NO
dc.subjectPoisoningnb_NO
dc.titleOpphevelse av blyhaglforbudet strider mot befolkningens holdninger til blyutslipp i naturennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Sosiologi: 220nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Sociology: 220nb_NO
dc.source.pagenumber11-20nb_NO
dc.source.journalTidsskriftet Utmarknb_NO
dc.source.issue2017-1nb_NO
dc.identifier.cristin1489326
cristin.unitcode209,55,2,0
cristin.unitnameInstitutt for skog- og utmarksfag
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record