• Norsk folkemusikk i grunnskulen 

      Olsen, Malin Aarhus (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Denne oppgåva omhandlar bruken av norsk folkemusikk i musikkundervisninga i grunnskulen. Ved hjelp av eit stratifisert utval vert ein byskule og ein distriktskule plukka ut for innhenting av empiri. Oppgåva skisserer ...