Recent Submissions

 • Foreldres engasjement i barnas hjemmeøving 

  Paulsen, Fay-Reni (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg viktigheten av foreldreinvolvering og engasjement i barns øving i korps (i denne oppgaven primært skolekorps). I min praksis som dirigent og trompetlærer har jeg opplevd flere typer ...
 • Prestasjonsangst hos sangere 

  Børresen, Lene (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven undersøker jeg hvordan man kan hjelpe sangere å jobbe med og forebygge prestasjonsangst. Oppgaven inneholder teori om prestasjonsangst og relevante emner, samt ett dybdeintervju om temaet. ...
 • Der er det ingenting angst 

  Ringlund, Mina (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven knytter ‘musikk’ og ‘psykisk’ helse opp mot hverandre, for å utforske hvordan musikk kan påvirke hverdagen til mennesker med psykiske utfordringer. Oppgaven baserer seg på intervjuer av tre ...
 • Norsk folkemusikk i grunnskulen 

  Olsen, Malin Aarhus (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne oppgåva omhandlar bruken av norsk folkemusikk i musikkundervisninga i grunnskulen. Ved hjelp av eit stratifisert utval vert ein byskule og ein distriktskule plukka ut for innhenting av empiri. Oppgåva skisserer ...
 • Korleis skape god øvingspraksis for gitarelevar? 

  Torsvik, Halvor (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgåva tar for seg kva god øvingspraksis kan vere basert på eigne erfaringar, som vert forsterka av utvalt teori rundt tema øving. Forskinga eg nyttar meg av argumentera for at bruk av øvingstrategiar ...
 • Tilpasset opplæring i musikk; en utfordring? 

  Aho, Didrik (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven belyser hvilke rammefaktorer som kan gi utfordringer knyttet til en tilpasset opplæring i musikk. Det drøftes hvilke utfordringer hver rammefaktor kan gi, og årsaken til at rammefaktorene kan være ...
 • Barn, traumer og musikk 

  Pehrson, Sunniva Høiberg (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven utforskes viktigheten av musikk som et egenterapeutisk virkemiddel, og de positive virkningene musikk kan ha i en undervisningssituasjon. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue ...
 • Underveisvurdering i musikkfaget ved musikklinja. 

  Skrefsrud, Eilif (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven har som formål å undersøke hvordan vurdering for læring foregår i musikkfagene ved musikklinja i videregående skole. Jeg har funnet prinsipper for en god underveisvurdering, og sett på hvordan ...
 • Gehørvekking 

  Svendsberget, Gunnar Georg (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven er det blitt gjort en aksjonslæringsprosess, med sangtimer med informanten Ruth som mente hun var tonedøv. Det ble utført fire undervisningstimer a45 min. Dette er gjort for å kunne svare på om det ...
 • Hvordan øver musikkstudenter på høyere grads utøvende studier, sett i lys av Ericssons teorier om deliberate practice? 

  Nummelin, Bert Åke (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven omhandler hvordan musikkstudenter i Norge på høyere grads studier øver i lys av Ericssons teori om deliberate practice (Ericsson et al. 1993).To studenter har blitt observert og intervjuet om sitt ...
 • Barns musikalske bakgrunn og forståelse – en undersøkelse av musikalsk aktørskap i småskolen. 

  Solheim, Jeanette (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven er det blitt utført en undersøkelse for å svare på hva barn i barneskolealder tenker om musikk og hvordan de bruker det. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue barneskoleelever, for så å ...
 • Relasjonen musikk og psykologisk velvære 

  Caplin, Michael Thomas (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven fokuserer på sammenhengen mellom musikk og velvære sett fra et positivpsykologisk perspektiv. Jeg har ved å undersøke litteratur i fagområdene velværeforskning og musikkforskning undersøkt hvordan ...
 • Utvikling av elevens personlige musikalske uttrykk. 

  Minge, Ingvald Holmen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven tar jeg for meg teorier, metoder og syn på musikalitet en instrumentlærer kan bruke for å utvikle elevens personlige musikalske uttrykk. Jeg tar for meg forskjellige teorier innen instrumentaldidaktik, ...
 • Låtskriving i ungdomsskolen 

  Lamborg, Axel Wold (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Mange ungdommer går gjennom store sosiale og følelsesmessige omveltninger. Låtskriving kan fungere som en flukt fra denne stressende hverdagen (Kratus, 2016). Et av formålene med musikkfaget er at elevene skal ...
 • Musikk i spesialundervisning. 

  Hildonen, Thomas (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven handler om bruk av musikk i spesialundervisning i grunnskolen. Det er via et stratifisert utvalg plukket ut en barneskole i Hedmark som objekt for forskning og innhenting av empiri. Oppgaven etterstreber ...