Show simple item record

dc.contributor.authorMinge, Ingvald Holmen
dc.date.accessioned2017-10-06T11:14:47Z
dc.date.available2017-10-06T11:14:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458939
dc.descriptionBacheloroppgave i faglærerutdanning i musikk ved Høgskolen i Innlandet 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven tar jeg for meg teorier, metoder og syn på musikalitet en instrumentlærer kan bruke for å utvikle elevens personlige musikalske uttrykk. Jeg tar for meg forskjellige teorier innen instrumentaldidaktik, musikkpsykologi og pedagogikk. Disse teoriene blir satt opp mot empiri fra min egen tid som gitarelev, og et intervju jeg har gjort med en gitarlærer. Funnene i analysedelen, hvor jeg setter intervjuet opp mot egne erfaringer og teorer munner ut i en drøfting, konklusjon og et svar på min problemstilling. Å finne et svar på problemstillingen: Hvordan kan instrumentlærere utvikle elevens personlige musikalske uttrykk? Denne problemstillingen har vist seg å ikke kunne besvares med en enkelt sannhet, men heller flere sannheter og refleksjoner satt sammen. Kanskje det viktigste mest konkrete funnet jeg har gjort er sammenhengen mellom repertoar og musikalsk uttrykk.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this assignment I will take a closer look at some theories, methods and views on musicality a music teacher can use to develop the student’s own musical expression. I will use theories in instrumental didactics, music psychology and pedagogy. These theories are set up against empiric evidence from my time as a guitar student, and an interview with a guitar teacher. The findings in the analysis part where I set the interview up against the empirical evidence and the theory culminates in a discussion, conclusion and an answer to the problem statement: How can instrumental teachers develop the student’s personal musical expression? This problem statement has not got one simple answer, but rather more answers and reflections put together. Perhaps the most important finding I have done is the link between repertory and musical expression.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectrepertoarnb_NO
dc.subjectmusikalitetnb_NO
dc.subjectekspressivitetnb_NO
dc.titleUtvikling av elevens personlige musikalske uttrykk.nb_NO
dc.title.alternativeDevelopment of the student’s personal musical expression.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record