Show simple item record

dc.contributor.authorNummelin, Bert Åke
dc.date.accessioned2017-10-06T11:42:05Z
dc.date.available2017-10-06T11:42:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458954
dc.descriptionBacheloroppgave i faglærerutdanning i musikk ved Høgskolen i Innlandet 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven omhandler hvordan musikkstudenter i Norge på høyere grads studier øver i lys av Ericssons teori om deliberate practice (Ericsson et al. 1993).To studenter har blitt observert og intervjuet om sitt forhold til øving. Det er blitt rettet oppmerksomhet mot studentenes forhold til fokusert øving, målrettet øving, motivasjon og feedback. I oppgaven kommer det frem at begge studenter tenker veldig langsiktig på øving og resultat, fra måneder til mange år frem i tid. Et interessant funn er at på tross av at det straks er 25 år siden Ericsson et al. publiserte sin studie, så synes ikke øvingsrutiner innenfor musikkstudier å ha endret seg i særlig grad. Samtidig har det innenfor idretten vært en rivende utvikling i bruk og systematisering av nye treningsmetoder. Studien fra Berlin 1993 tar utgangspunkt i musikkutøvere, men kunnskapen synes ikke å nå ut til musikkutøvere.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This assignment deals with how music students in Norway at higher grade studies practice in light of the theory of deliberate practice. Two students have been observed and interviewed about their practicing habits with regard to factors like deliberate practice, purposeful practice, motivation and feedback. There were some common findings among the students. Both students have a very long time perspective on practicing and results, from months to many years. Perhaps the most surprising finding is that despite the fact that it is almost 25 years since Ericsson et al. published their study, practicing routines in music studies do not seem to have changed significantly. At the same time, there has been a rapid development in the systematic use of new training methods within the sports. The 1993 Berlin study is based on musicians, but the knowledge does not seem to reach out to music performers.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectøvingnb_NO
dc.subjectdeliberate practicenb_NO
dc.subjectmålrettet øvingnb_NO
dc.subjectfokusert øvingnb_NO
dc.titleHvordan øver musikkstudenter på høyere grads utøvende studier, sett i lys av Ericssons teorier om deliberate practice?nb_NO
dc.title.alternativeHow do music students practice at higher-grade performance studies in light of Ericsson’s theory of deliberate practice?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record