• Drone-borne monitoring of moose 

   Mayer, Martin; Vogler, Thomas; Ausilio, Giorgia; Kirchner, Theresa; Mathisen, Karen Marie; Evans, Alina L.; Eriksen, Ane; Heurich, Marco; Naumov, Vladimir; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport;4/2024, Research report, 2024)
   Norsk: Droner er en lovende ny teknologi for overvåking av viltbestander. I dette prosjektet evaluerte vi bruken av droner som et verktøy for overvåking av elg (Alces alces) populasjoner og beiting i den skandinaviske ...
  • Gränsöverskridande älgförvaltning - Ekologiska förutsättningar 

   Ausilio, Giorgia; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Nordli, Kristoffer; Furuhovde, Erlend; Maartmann, Erling; Devineau, Olivier; Aronsson, Malin; Mathisen, Karen Marie (Oppdragsrapport;11/2023, Research report, 2023)
   Gjensidige påvirkninger mellom rovdyr og byttedyr formes av flere ulike faktorer inklusive type landskap de lever i og rovdyrenes jaktmetode. I landskap påvirket av mennesker kan disse interaksjonene endres av aktiviteter ...