• Technological Substrate for the GOGREEN VR Showcase: GOGREEN VR Showcase 

      Calogiuri, Giovanna; Fröhlich, Fred; Flaten, Ole E.; Litleskare, Sigbjørn (Oppdragsrapport;18/2023, Research report, 2023)
      Denne rapporten ble utviklet som en del av forskningsprosjektet «GoGreenRoutes». Nærmere bestemt, rapporten beskriver aktiviteten tilknyttet oppgave 6.4 (arbeidspakke 6), som har som mål å designe og lage en Virtual Reality ...