• Gränsöverskridande älgförvaltning - Ekologiska förutsättningar 

   Ausilio, Giorgia; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Nordli, Kristoffer; Furuhovde, Erlend; Maartmann, Erling; Devineau, Olivier; Aronsson, Malin; Mathisen, Karen Marie (Oppdragsrapport;11/2023, Research report, 2023)
   Gjensidige påvirkninger mellom rovdyr og byttedyr formes av flere ulike faktorer inklusive type landskap de lever i og rovdyrenes jaktmetode. I landskap påvirket av mennesker kan disse interaksjonene endres av aktiviteter ...
  • Steppe ungulate count in Great Gobi B Strictly Protected area 2022 

   Vogler, Thomas; Altansukh, Nanjid; Ganbaatar, Oyunsaikhan; Sukhbaatar, Dalaitseren; Devineau, Olivier; Kaczensky, Petra (Oppdragsrapport;3/2023, Research report, 2023)
   English: The plains of Great Gobi B Strictly Protected Area (subsequently “Great Gobi B”) in southwestern Mongolia are home to three endangered wild ungulates, khulan (Equus hemionus), takhi (Equus ferus przewalskii), and ...