Show simple item record

dc.contributor.authorTorsvik, Halvor
dc.date.accessioned2017-11-03T11:42:15Z
dc.date.available2017-11-03T11:42:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463938
dc.descriptionBacheloroppgave i faglærerutdanning i musikk ved Høgskolen i Innlandet 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne bacheloroppgåva tar for seg kva god øvingspraksis kan vere basert på eigne erfaringar, som vert forsterka av utvalt teori rundt tema øving. Forskinga eg nyttar meg av argumentera for at bruk av øvingstrategiar er noko eleven må lærast, då eleven ikkje nødvendigvis sit med slik kunnskap. «Å vere sin eigen lærar» står sentralt i teksten min, og er eit gjennomgåande tema. Sjølvundervisning er veldig komplekst, og omhandlar mange sider ved øvinga. Då det ikkje finnes eit allmenngyldig oppskrift på god øvingspraksis for gitaristar, klargjer eg aspekt og arbeidsmetodar i øvinga eg tykkjer er viktig, ofte i form av konkrete råd til gitarlærar. Funna mine kastar lys over ansvarsområdet til gitarlæraren der dialogen med elevane, vidareformidling av øvingstrategi, kreativitet i undervisninga og variasjon er viktige.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this bachelor`s thesis is to describe characteristics related to desirable guitar practice routines. This will be based on my own experience, but also reinforced by relevant theory on the subject. Research on the topic shows that it is necessary for students to learn how to apply strategical practice routines. “To become your own teacher” is a key concept in this thesis. Self-education is complex, but at the same time also relevant to different aspects about practice. Since it`s not a consensus among guitarists on how to apply an efficient practice routine, I would like to highlight some areas that I find practical and applicable for guitar teachers. My research highlights how concepts like dialogue, practice strategies, creativity and variety can be important assets when giving guitar lessons.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectgitarnb_NO
dc.subjectøvingnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.titleKorleis skape god øvingspraksis for gitarelevar?nb_NO
dc.title.alternativeHow to create good practice routines for guitar students?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record