Show simple item record

dc.contributor.authorStrandvik, Emma Pedersen
dc.date.accessioned2017-11-14T09:41:55Z
dc.date.available2017-11-14T09:41:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466092
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Formålet med masteroppgaven er å få innsikt i hvordan ungdommer med dysleksi opplever sin skolehverdag og å fortelle fra deres ståsted. Jeg ønsker å gi dem en stemme. Denne oppgaven vil kunne hjelpe oss med å forså hvordan man kan tilpasse best mulig etter elevenes behov. Når jeg skulle samle inn data til dette forskningsarbeidet ville jeg åpne for at informantene skulle kunne tale fritt om erfaringene sine. På grunnlag av dette ble forskningsarbeidet gjort som en tverrsnittstudie, med kvalitative dybdeintervjuer som datainnsamlingsmetode. Informantene var fem ungdomsskoleelever som alle har diagnosen dysleksi. Innkomne funn blir drøftet opp mot oppgavens teorikapittel. Teorikapittelet er basert på tidligere forskning på spesifikke lese- og skrivevansker, relasjoner og motivasjon. Funnene viser hvordan ungdommene opplever skolehverdagen som dyslektikere. Gjennom hva de forteller får vi et innblikk i hva de strever med og hvordan dette påvirker selvbilde deres. Ungdommene forteller også om relasjoner til lærere, foreldre og venner. Videre forteller de hvilke læringsformer og fag de liker best, og hva de ønsker seg mer av. Funnene viser overraskende resultater med tanke på målrettet læringsarbeid og veiledning.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this master's thesis is to gain insight into how young students with dyslexia experience their school day. I want to give them a voice by communicating their point of view. This thesis is intended to help us understand how to best facilitate according to the students needs. This study is based on in-depth-interviews with five students from the 8th and 9th grade, all diagnosed with dyslexia. The students were asked to speak freely about their experiences in order to show how their diagnose affects their school day. Findings are then discussed according to relevant theory. The findings indicate how dyslexia affects the students’ school experience. Through the stories of these five students, we get an insight into their struggles dealing with the diagnoses, and its affect on their self-image. The students talk about how they learn and the subjects they prefer, as well as their relationships to teachers, family and friends. The findings are surprising when it comes to the goals that are set and the feedback that the students are given.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectdysleksinb_NO
dc.titleHvordan opplever ungdomsskoleelever med dysleksi skolehverdagen? En kvalitativ studie basert på elevenes egne erfaringer.nb_NO
dc.title.alternativeHow does dyslexia affect the school experience of young students?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record