Show simple item record

dc.contributor.authorPaulsen, Eili Korntorp
dc.date.accessioned2017-11-29T12:10:18Z
dc.date.available2017-11-29T12:10:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468528
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: A new National Curriculum is under development, adding 21st century skills into the mix, with an added focus on the skills learners will need in the future. The focus of this thesis is therefore to explore how to include subject content and 21st century skills in the pedagogical practice, looking into claims of an educational-games platform (Breakout EDU) that argue breakout games may facilitate such a combination. As such, the overarching research focus of this thesis is to explore whether there are any benefits to playing educational breakout games in the context of the upper secondary EFL classroom. To do so, the thesis 1) explores learners’ experience and perceived value of a breakout game activity that was specifically developed for use in the English classroom, 2) evaluates how skills practiced by learners during the activity align with the current and developing standards, and 3) assessed the relationship between the intended, experienced and observed lesson. The thesis meets these research objectives by applying a case study research method, through a literature review, triangulating data-collection, and analysis. The empirical material consists of field notes obtained through observation of the learners playing a breakout game, learners’ responses to a post-activity questionnaire, and lastly transcriptions from a focus group interview that built on the observation and questionnaire data. The collected findings from observation field notes, analysis of the empirical questionnaire data and focus group interview indicate that learners not only enjoy the game, but also that the activity promotes successful learning outcomes relevant both to subject content and 21st century skills. The thesis concludes that there are benefits from applying breakout games in the context of the EFL classroom, and furthermore suggests that the approach could function as a supplement to the standard classroom practices’.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Et nytt nasjonal læreplanverk er nå under utarbeidelse, hvor ’21st century skills’ inkluderes med et økt fokus på ferdigheter elever vil trenge i fremtiden. Fokuset for denne oppgaven er derfor å utforske hvordan man kan inkludere faglig innhold og ’21st century skills’ i den pedagogiske praksisen. En plattform med spill til bruk i utdanning (Breakout EDU) hevder å nettopp legge til rette for denne kombinasjonen. Det overordnede forskningsmålet i denne oppgaven er derfor å utforske hvorvidt det er fordeler ved å anvende breakout-spill i engelskundervisning i videregående skole. For å få innsikt i dette, er forskningsmålene i denne oppgaven å 1) utforske elevers oppfatning og erfarte verdi av aktiviteten, 2) evaluere hvordan kompetanser øvet av elevene under aktiviteten samsvarer med det gjeldende læreplanverket og læreplanverket som er under utvikling, og 3) vurdere samsvaret mellom den intenderte, oppfattede og observerte timen. Denne studien svarte på disse forskningsmålene ved å anvende kasusstudie som forskningsmetode; ved gjennomgang av relevant teori, og videre ved å innhente og analysere triangulerende data. Datamateriale i studien er sammensatt av feltnotater innhentet ved observasjon av elever som spilte et breakout-spill, elevsvar fra spørreskjema gitt etter aktiviteten, samt transkripsjoner fra et fokusintervju som bygget på data fra observasjonen og spørreundersøkelsen. Det samlede empiriske materialet fra observasjonsnotatene, analyse av data fra spørreundersøkelsen og fokusintervjuet indikerer at elevene ikke bare liker spillet, men også at aktiviteten muliggjør læringsutbytte relevant for både faginnhold og ’21st century skills’. Denne oppgaven konkluderer med at det er fordeler ved å anvende breakout-spill i engelskundervisning i videregående skole, og videre antyder at tilnærmingen kan være et supplement til eksisterende undervisningspraksiser.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectgame-based learningnb_NO
dc.subjectbreakout-spillnb_NO
dc.subject21st century skillsnb_NO
dc.subject21st century competenciesnb_NO
dc.titleAddressing 21st century skills: Breakout games in the EFL classroom.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record