Show simple item record

dc.contributor.authorKure, Bjørn Enok
dc.date.accessioned2018-02-06T13:04:21Z
dc.date.available2018-02-06T13:04:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2482949
dc.description.abstractMålet med studien er å fremskaffe mer kunnskap om skoletiden til personer med Aspergers syndrom gjennom å få innsikt i deres egne erfaringer og meninger om den. Temaene som er undersøkt er opplevelser av lærene, tilrettelegging, fag, karakterer og friminutt. I tillegg er deres meninger om læringsutbytte og om tilrettelegging for elever med Aspergers syndrom undersøkt. Økt kunnskap om et fenomen kan gi bedre forståelse hos fagpersoner og hjelpere. Bedre forståelse av et fenomen kan føre til evaluering og utvikling av praksis. Studien har en kvalitativ design og er gjennomført ved personlige intervjuer av et strategisk utvalg unge voksne med Aspergers syndrom. Datagrunnlaget i studien er fem semistrukturerte intervjuer. Datamaterialet er tematisk analysert og programmet NVivo (2012) er brukt til å strukturere det skriftlige datamaterialet i analysen. Intervjuene er analysert og fortolket ved en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Resultater fra studien viser stor variasjon i det skoletilbudet personene beskriver å ha fått og i deres vurderinger av læringsutbytte fra skoletiden. Spriket er fra ikke å ha hatt utbytte av opplæringen til å ha god fagkunnskap og spesifikke ferdigheter som de opplever som nyttige i voksen alder. Respondentene beskriver stor variasjon i inkluderende opplæring. Praksisen de opplevde i skoletiden varierte fra å inkludere respondentene faglig, sosialt og kulturelt, til bruk av omfattende og langvarige segregerende tiltak både i undervisning, pauser og ved ekskursjoner. Alle respondentene beskriver likheter i kvaliteter ved lærere som de verdsatte. Forståelsesfulle lærere med kunnskap om Aspergers syndrom og deres individuelle behov for støtte, ble verdsatt høyt. Lærerens evne til å gi gode forklaringer ble også fremhevet som positivt. Manglende struktur i undervisningen, forventninger fra lærere om at elevene skulle like fagene, for høyt tempo ved faglig progresjon, og manglende nivåtilpasning er områder de opplevde som vanskelige ved lærerne og undervisningen. Respondentene mener at elever med Aspergers syndrom bør møtes individuelt i skolen og at lærerne må kartlegge og tilpasse faglig nivå, samt å avhjelpe elevens utfordringer. De mener læreren må gi dem god tid, redusere stress og fokusere på sosiale ferdigheter i tidlig skolealder. Resultatene fra undersøkelsen kan være overførbare. Dette bygger på en vurdering av at det respondentene sier er noe allment for flere personer med Aspergers syndrom, og at læring av andres erfaringer er mulig. Lærere og andre fagpersoner i skolen som leser og diskuterer resultatene fra denne studien kan bruke dette i evaluering av egen praksis i skolen. Målet for prosjektet har vært å bidra til å øke kunnskapen om tilrettelegging i skolen for elever med Aspergers syndrom basert på kunnskap om deres egne erfaringer. Det er også et mål at arbeidsgivere og andre som bistår personer med Aspergers syndrom kan ha nytte av kunnskapen som kommer frem i studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet - Lillehammernb_NO
dc.subjectAspergernb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.subjectAspergers syndromnb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.titleEn undersøkelse av skoleerfaringene til fem unge voksne med Aspergers syndrom.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber125nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record