Show simple item record

dc.contributor.authorStandal, Øyvind Førland
dc.contributor.authorMoen, Kjersti Mordal
dc.date.accessioned2018-02-12T07:31:19Z
dc.date.available2018-02-12T07:31:19Z
dc.date.created2017-09-27T14:00:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJournal for Research in Arts and Sports Education. 2017, 1 (3), 75-87.
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2483918
dc.description.abstractPraksis er ein viktig del av yrkesretta utdanningar. Trass i dette har det vore lite forsking på praksis i kroppsøvingslærarutdanninga og andre idrettsvitskaplege utdanningar. I denne artikkelen oppsummerer vi resultat og funn frå tre ulike forskingsprosjekt som på ulike vis har undersøkt praksis i kroppsøving- og idrettsvitskapeleg utdanningar. Metodisk sett har desse undersøkingane vore systematisk litteraturstudie, fokusgruppeintervju og aksjonsforsking. Ei særleg utfordring som undersøkingane vi har vore involvert i peikar på, er samarbeidet mellom undervisarar på høgskulane, praksisrettleiarar (øvingslærarar) og studentar. På bakgrunn av våre funn og ei kunnskapsoppsummering av partnarskapmodellar i lærarutdanninga diskuterer vi til slutt tre utfordringar for praksis i kroppsøvings- og idrettsvitskaplege utdanningar. Desse utfordringane er (i) å sette studenten si læring i sentrum, (ii) hensiktsmessige medium for refleksjon og (iii) teori-praksisdistinksjonar i utdanningane. Vår intensjon er ikkje å svare på desse utfordringane, men å røyse dei og skissere kva dei består av. Det er opp til institusjonane, undervisarar og studentar å arbeide med desse utfordringane i dei konkrete utdanningsløpa.
dc.language.isonno
dc.relation.urifile:///C:/Users/anneco/Downloads/562-49-6403-1-10-20170925.pdf
dc.titlePraksisopplæring i kroppsøvingslærar- og idrettsutdanningar: 3 utfordringar for framtidig fagutvikling
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber75-87
dc.source.volume1
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Education
dc.source.issue3
dc.identifier.doi10.23865/jased.v1.562
dc.identifier.cristin1498958
cristin.unitcode209,98,40,3
cristin.unitnameInstitutt for idrett og kroppsøving
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record