Show simple item record

dc.contributor.authorAhmed, Hamna
dc.contributor.authorOmar, Pirsing Lateef Omar
dc.contributor.authorHasanbegovic, Maida
dc.date.accessioned2018-04-11T08:58:33Z
dc.date.available2018-04-11T08:58:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493578
dc.descriptionBachelor, tannpleie 2017nb_NO
dc.description.abstractTannhelsen til barn i Norge er generelt god, men vi ser allikevel at innvandrerbarn er mer utsatt for karies enn etnisk norske barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan nå frem med kariesforebyggende tiltak til pasienter og pårørende med innvandrerbakgrunn. Problemstillingen vi kom frem til er: «Hvordan nå frem med forebygging av karies hos innvandrerbarn?». Bacheloroppgaven er en litteraturstudie, som bygger på eksisterende kunnskap. Ved bruk av ulike vitenskapelige artikler, bøker, pensumlitteratur og egen erfaring vil vi besvare problemstillingen ovenfor. Undersøkelser peker i retning av at pasienter/pårørende mangler kunnskaper om tannhelse. De bakgrunnsforeliggende årsakene til manglende kunnskap er blant annet språkbarriere, utdanning, sosioøkonomiske forskjeller, kulturforskjeller, ulike holdninger og vaner. Kommunikasjon og veiledningen kan være et hinder for tannhelsepersonell dersom ikke riktig metodikk blir anvendt. Gjennom bacheloroppgaven har vi undersøkt hvilken metoder som er optimale for å nå frem til denne målgruppen. Bacheloroppgaven beskriver metoder som MI (motiverende intervju), LØFT (løsningsfokusert tilnærming), tolkebruk og tverrprofesjonelt samarbeid samt kombinasjonen av disse. Ved å ta i bruk metodikken beskrevet i denne oppgaven har vi som tannpleiere en større sjanse for å nå frem til innvandre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttannhelsenb_NO
dc.subjectinnvandrerenb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectveiledningnb_NO
dc.subjectmotiverende intervjunb_NO
dc.subjectLØFT-metodennb_NO
dc.titleHvordan nå frem med forebygging av karies hos innvandrerbarn?nb_NO
dc.title.alternativeHow to prevent caries in young children of immigrants?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record