Show simple item record

dc.contributor.authorHovsbakken, Hanne
dc.date.accessioned2018-04-18T08:16:57Z
dc.date.available2018-04-18T08:16:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2494599
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Hvordan opplever grunnskolelærere at gruppestørrelsen påvirker deres arbeid med tilpasset opplæring? Studien omfatter faktorer som påvirker lærerens arbeid med tilpasset opplæring innenfor mindre og større elevgrupper. Denne oppgaven vektlegger faktorer som er ment for å skape en grunnleggende forståelse av det de representerende lærerne i studien uttrykker som hovedutfordringer i sitt pedagogiske arbeid med tilpasset opplæring knyttet til sine elevgrupper. Dette innebærer forståelsen av - og forutsetninger for læring, meninger, tolkninger og utviklingen av begrepet tilpasset opplæring innenfor en politisk og pedagogisk ramme, samt ytre påvirkningsfaktorer for lærerprofesjonen, og henvisning til to forskningsprosjekt om læringsutbyttet av reduserte gruppestørrelser. Dataene for studien baserer seg en kvalitativ metode i form av spørreskjemaintervju, besvart av åtte lærere med yrkeserfaring fra nyutdannet lærer til 18 år, og er fordelt på fire forskjellige skoler i Sør-Trøndelag, Oppland, Møre og Romsdal og Nordland. Hovedfunnene er gruppestørrelsens påvirkning på kvaliteten av klasselederens relasjon – og vurderingsarbeid, som forankrer seg i tidsmangel og ytre økonomiske bestemmelser.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: How do teachers in elementary schools’ experience that the group size effect their work with adapted education? This study contains factors that influence the teacher's work with adapted education within smaller and larger pupil groups. The study emphasizes factors meant to give a basic understanding of the represented teachers' perceived challenges concerning their pedagogical work with adapted education involving their pupil groups. This entails a comprehension of - and preconditions for - learning, opinions, interpretations and development of the concept of adapted education within a political and pedagogic framework, as well as exogenous influences, and reference to two research projects about learning outcome from reduced group size. The data is derived from a qualitative method in the shape of questionnaires; answered by eight teachers with a work experience ranging from newly educated to 18 years, and is divided between four different schools in Sør-Trøndelag, Oppland, Møre og Romsdal og Nordland. The main findings are how the group's size influences the quality of the classroom leader's work on relations and assessments, which is anchored in time restraints and economic conditions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectklasseledelsenb_NO
dc.titleForutsetninger for blomstring. En studie om gruppestørrelsens betydning for tilpasset opplæring.nb_NO
dc.title.alternativePreconditions for Blossoming. A study of the effect of group size on adapted education.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record