Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Philip
dc.date.accessioned2018-04-18T08:34:47Z
dc.date.available2018-04-18T08:34:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2494612
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne studien omhandler hvilke misoppfatninger som finnes når det gjelder brøkbegrepet og regning med brøk. Oppgavens problemstilling er Hvilke misoppfatninger finnes rundt brøkbegrepet og regning med brøk i en 7. klasse? Denne problemstillingen belyses av teori som referer til Gard Brekke, Gunn Imsen og Alistair McIntosh. Teorien omfatter blant annet misforståelser, forståelse av brøkbegrepet, regning med brøk, og konstruktivisme. I denne studien brukes en kvalitativ forskningstilnærming. Det blir gjort semistrukturerte intervjuer av tre elever på en middels stor skole på Østlandet. Innsamlingen av data ble gjort på innenfor en tidsperiode på 14 dager. Dataene ble deretter analysert og drøftet. I drøftningsdelen blir det gjort interessante funn som bekrefter eller avkrefter misoppfatninger hos informantene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This study is on misconceptions regarding fractions. More precisely, it sets out to find misconceptions in regards to the concept of fractions, and misconceptions when calculating fractions in a year 7 class. I refer to Gard Brekke, Gunn Imsen and Alistair McIntosh when I present theory on misunderstandings, understanding of the concept of fractions, calculating with fractions, and constructivism. The study uses a qualitative approach to research. I have done semi-structured interviews of three pupils in a medium size school in the eastern part of Norway. The collection of data was done over the course of two weeks. The data was analyzed and discussed. In the discussion, I find interesting findings that confirm or refute misconceptions among the pupils.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectbrøknb_NO
dc.subjectmatematikknb_NO
dc.titleMisoppfatninger rundt brøkbegrepet og regning med brøk i barneskolen.nb_NO
dc.title.alternativeCommon misconceptions regarding fractions in primary school.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record