Show simple item record

dc.contributor.authorNæstad, Frode
dc.date.accessioned2018-05-23T11:55:34Z
dc.date.available2018-05-23T11:55:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-8380-037-1
dc.identifier.issn2535-4140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498919
dc.description.abstractSidevassdragene Åsta, Hovda, Søkkunda, Imsa og Trya ble undersøkt for å finne betydningen som gyte- og oppvekstområde for fisk fra Glomma, samt klassifisere kvalitetselementet fisk etter vannforskriften. Informasjon fra sportsfiske, fastboende og tidligere undersøkelser ble innhentet. Det er gjort en grov habitatkartlegging av tilgjengelig område for fisk fra Glomma, og eventuelle vandringshinder er kartfestet. Et stasjonsnett for rullerende el-fiskeundersøkelser er satt opp. Høy vannføring om våren gjorde undersøkelser etter harr (Thymallus thymallus) utfordrende. Jeg har kun funnet muntlig eller skriftlig informasjon om gyting av harr i Hovda av de undersøkte sidevassdrag. Bestanden av ørret (Salmo trutta) i sidevassdragene var tynn, tidligere undersøkelser har vist store års variasjoner. For kvalitetselement fisk etter vannforskriften ble Åsta, Hovda, og Imsa klassifisert som god. Trya og Søkkunda ble klassifisert som Moderat, både Søkkunda og Trya er påvirket av menneskelige inngrep på det undersøkte området. Søkkunda er regulert og klassifisert som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF).nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Five tributaries to the river Glomma: Åsta, Hovda, Søkkunda, Imsa and Trya were investigated for their contribution as breeding and nursery habitat for fish from Glomma. Information from anglers, locals and earlier investigations were collected. A simple habitat survey for the areas accessible for fish from Glomma were conducted, migration barriers were mapped. High water levels during the spawning period for grayling (Thymallus thymallus) made investigations challenging. Proof of Grayling spawning were found only in Hovda. The catches of brown trout were relatively low, earlier investigations showed large annual fluctuations in numbers.nb_NO
dc.description.sponsorshipGlommens og Laagens Brukseierforening (GLB)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;5/2018
dc.subjecthabitatkartleggingnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectharrnb_NO
dc.subjectgytehabitatnb_NO
dc.subjecthabitat surveynb_NO
dc.subjectbrown troutnb_NO
dc.subjectgraylingnb_NO
dc.subjectspawning areasnb_NO
dc.titleSidevassdrag til Glomma (Åsta, Hovda, Søkkunda, Imsa og Trya): Betydning som gyte- og oppvekstområde for glommafisk. Klassifisering av kvalitetselement fisk etter vannforskriftennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record