Show simple item record

dc.contributor.authorMemedi, Feride
dc.contributor.authorBrekka, Stine Kvasnes
dc.date.accessioned2018-06-18T11:45:18Z
dc.date.available2018-06-18T11:45:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501902
dc.descriptionBachelor tannpleie, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er en litteraturstudie basert på kvalitative og kvantitative forskningsartikler, samt pensum- og selvvalgt litteratur. Oppgaven handler om hvilke psykiske og orale lidelser og konsekvenser som kan oppstå som følge av fysisk vold i barndommen. I følge Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet (2017) har fem prosent av barn i Norge blitt utsatt for fysisk mishandling av omsorgspersoner. Vi har sett nærmere på hvilken påvirkning tannpleier kan ha i det forebyggende arbeidet hos barn som i dag har opplevd vold i nære relasjoner. På bakgrunn av dette valgte vi følgende problemstilling: «Hvilken innvirkning kan vold i barndommen ha på den orale helsen, og hvordan kan tannpleier påvirke disse langsiktige følgene?». Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven kom det frem at fysisk vold kan føre til psykiske lidelser i voksen alder. Videre drøftet vi funn fra forskningsartiklene opp mot teori knyttet til den orale helsen. Sammenhengen mellom psykiske lidelser og dårlig oral helse belyses i teoridelen og i drøftingen. Fysisk vold i barndommen kan gi livsvarige følger, og medføre et langsiktig folkehelseproblem. Det konkluderes med at tannpleier gjennom blant annet god kommunikasjon, relasjonsbygging og profylaktisk behandling kan bidra til å forebygge at disse barna utvikler en dårlig oral helse. Tannpleier kan ikke hjelpe barna ene og alene, det kreves et samarbeid på tvers av profesjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttannhelsenb_NO
dc.subjecttannpleienb_NO
dc.subjectvoldnb_NO
dc.subjectbarn og ungenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectrelasjonsbyggingnb_NO
dc.titleVoldsutsatt barn – Traumatisert voksenpasient: Forebygging av den orale helsennb_NO
dc.title.alternativeChildren exposure to violence – traumatized adult patient: Prevention of oral healthnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record