Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandholt, Anette Østereng
dc.date.accessioned2018-07-10T13:58:13Z
dc.date.available2018-07-10T13:58:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505066
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk. Mobbing er et alvorlig tema som er svært aktuelt i skolen. Mobbing rammer flere tusen elever, reduserer elevenes læringsutbytte og er en kilde til utvikling av psykiske helseproblemer. Mobbing må bekjempes gjennom å erkjenne fenomenets eksistens og hindre barn i å utvikle uønsket atferd. Mobbing kan stoppes, men det viktigste arbeidet er før mobbingen oppstår. Den kontinuerlige forebyggingen og tiltakene som settes i gang før mobbingen trer i kraft har stor betydning. Lovverket forplikter skolen til å forebygge og bekjempe mobbing. Dermed har man som lærer et stort ansvar for å ivareta elevene og sørge for at de får en mobbefri, trygg og lærerik skolegang Læreren i rollen som en signifikant annen og som en autoritativ leder må bry seg om og se hver enkelt elev og deres behov, samtidig som han eller hun må være tydelig, konsekvent og ha skape trygge rammer. En lærer som har kontroll over elevene men samtidig viser varme, vil oppnå et godt lærings- og sosialt miljø. Lærerens systematiske forebyggende arbeid gjennom en god klasseledelse og gode relasjoner vil være med på å skape et godt klassemiljø. Disse forebyggende faktorene vil igjen føre til et klasserom hvor det er mindre sannsynlighet for mobbing at vil oppstå. Dermed er det det forebyggende arbeide som må settes i sentrum, ikke det reparerende arbeidet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Bulling is a serious subject that is prominent in school. Bullying affects several thousand students, reduces their learning outcome, and it is a source for development of psychological health issues. Bullying has to be addressed and fought by acknowledging its existence and presence, and by not letting children develop undesirable behaviour. Bullying can be stopped, but the actions we make before bullying occurs, are the most meaningful and helpful. The laws of our country have made it mandatory for schools to work against and fight bullying. Therefore, as a teacher, one has a significant responsibility to take care of the students and make sure they get a bully-free, safe and learning-inspired environment at school. The teacher, a significant other and an authoritative leader, must care about each individual student and their needs. At the same time, the teacher has to be clear and constructive while creating a safe framework. A teacher with control over his or her students, but at the same time shows compassion and cares, will create a good environment for learning and social relations. The teacher’s systematic preemptive work through good class leaderships skills and good relations, will together work to create a great class environment. These preemptive factors will also result in a classroom where the likelihood of bullying occurring, is very low. Therefore these preemptive actions that we make before the bullying occurs, must be given more focus rather than focusing on what we do after bulling has occurred.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectmobbingnb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectklasseledelsenb_NO
dc.titleForebygging av mobbingnb_NO
dc.title.alternativePrevention of bullyingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel