Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Mona
dc.date.accessioned2018-07-10T14:15:21Z
dc.date.available2018-07-10T14:15:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505071
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Formålet med denne oppgaven var å se på hvordan uteskole påvirker elevers læringsutbytte. Jeg har benyttet meg av kvalitativ forskningsmetode hvor jeg har intervjuet fire lærere med ulike bakgrunner. Teorien viser til ulike fordeler ved bruk av uteskole, men det finnes lite teori på teamet jeg har valgt for oppgaven. Funnene er derfor drøftet i lys av hva vi vet uteskole kan bidra til for elever, hvordan man kan sikre seg læringsutbytte ved undervisning og at elever har ulike forutsetninger for læring. Resultatene fra undersøkelsen viser at informantene har en positiv holdning til uteskole, men at det fortsatt også brukes for å fremme det sosiale miljøet og for å få fysisk aktivitet inn i skolehverdagen. Det kommer likevel frem at det er gode muligheter for å kunne oppnå et tilfredsstillende læringsutbytte ved bruk av uteskole så lenge man integrerer for- og etterarbeid som en del av undervisningen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this assignment was to look at how outdoor learning affects students’ learning outcomes. I have used a qualitative research method where I’ve interviewed four teachers with different backgrounds. The theory refers to different benefits of using outdoor education, but there is not a lot of theory on the assignments focus area. The discoveries are therefore discussed with emphasis on what we know outdoor education can contribute for students, how to ensure learning outcome and that students have different learning conditions. The results from the survey show that the informants have a positive attitude towards outdoor learning, but that it’s still sometimes used for social and physical purposes. Still, it appears that there are good possibilities for achieving a satisfactory learning outcome using outdoor education as long as preparatory- and follow-up work are an integrated part of the learning process.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectuteskolenb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectlæringsutbyttenb_NO
dc.titleUteskole og læringsutbyttenb_NO
dc.title.alternativeOutdoor education and learning outcomenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record