Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOdden, Marléne
dc.date.accessioned2018-07-11T08:04:37Z
dc.date.available2018-07-11T08:04:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505112
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Opplæringens mål står skrevet i læreplanverket og formålsparagrafen. I læreplanens generelle del vektlegges elevenes dannelse eksplisitt og implisitt. I KRLE-fagets læreplan uttrykkes også dannelsesmålet eksplisitt, men tillegges mindre vekt enn i den generelle delen. De religiøse fortellingene er sentrale i KRLE-undervisningen på alle trinn. Disse kan bidra til at elevene får kunnskap om ulike religioner, samtidig som fortellinger er et virkemiddel for personlig utvikling for den enkelte. Med dette som utgangspunkt har jeg valgt å studere hvilken plass dannelse har i KRLE-faget, og videre undersøke hvordan fortellinger kan benyttes didaktisk i KRLE-faget på mellomtrinnet for å fremme elevenes dannelse. Jeg har i denne forbindelse foretatt dokumentanalyse av sentrale styringsdokumenter for å vurdere hvordan dannelse og fortellinger behandles i disse. I tillegg har jeg gjennomført tre intervjuer av KRLE-lærere praktiserende på mellomtrinnet for å få et innblikk i hvordan de benytter religiøse fortellinger i undervisningen i tilknytning til elevenes dannelsesprosess.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of the education is formulated in The core curriculum and The objectives of education and training. The Core Curriculum emphasizes the student’s Bildung both explicitly and implicitly, whilst the Curriculum for knowledge of Christianity, Religion, Philosophies of life and Ethics (KRLE) also explicitly expresses this, but to a lesser extent than the Core Curriculum does. Religious narratives are central in the KRLE subject in every grade. They can contribute to the student’s acquirement of knowledge related to different religions. Simultaneously, they can affect their identity and personal qualities. I have chosen to study Bildung in KRLE, as well as how narratives can be used didactically in years 5-7 to promote the students’ Bildung. To this end I have analysed central school documents to consider how Bildung and narratives are expressed. In addition, I have interviewed three practicing teachers in KRLE to get an insight in how they use religious narratives related to the student’s Bildung in their classrooms.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectdannelsenb_NO
dc.subjectKRLEnb_NO
dc.subjectfortellingernb_NO
dc.titleFortellinger og dannelse i kristendoms-, religions-, livssyns- og etikkfagetnb_NO
dc.title.alternativeNarratives and Bildung in the subject for knowledge of Christianity, Religion, Philosophies of life and Ethicsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel