Show simple item record

dc.contributor.authorSivesind, Anne-Lene
dc.date.accessioned2018-07-11T13:08:30Z
dc.date.available2018-07-11T13:08:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505177
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dessverre vet vi at det finnes mange barn i Norge som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Mange av disse tilfellene blir ikke avdekt, og overgrepene fortsetter. Å bli utsatt for slike overgrep kan føre til alvorlige fysiske og psykiske plager for dem som rammes. Lærere omgås elever flere timer hver dag, og er pliktige til å melde bekymring til barnevernet dersom det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep. Lærere er dermed viktige i arbeidet med å avdekke utsatte barn, siden de tilbringer mye tid sammen med elevene. Jeg har derfor valgt å se nærmere på hva lærere kan gjøre for å avdekke barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Problemstillingen har jeg valgt å belyse gjennom å bruke kvalitativ forskningsmetode, hvor fire lærere ble intervjuet. Viktige funn i studien er at informantene opplever det som vanskelig å avdekke utsatte barn. Derimot vektlegger informantene atferd, språk, fysiske og somatiske signaler som viktige faktorer i arbeidet. I tillegg er informantene opptatt av å ha gode relasjoner til elevene sine, og sier at dette øker sannsynligheten for å avdekke gjennom informasjon, spørsmål og samtaler. Funnene fra intervjuene har jeg sett opp mot relevant teori og tidligere forskning.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Unfortunately we know that many children in Norway grow up experiencing violence and sexual abuse. Many of these cases are never discovered, and the abuse continues. To experience this kind of abuse, can cause serious physical and psychological problems for the exposed ones. Teachers interact with students several hours every day, and are obligated to report concern about violence and sexual abuse to Children welfare. Therefore teachers are important in the work of discovering exposed children, since they spend so much time with students. I have chosen to look further into what teachers can do to discover children exposed to violence and sexual abuse. I have chosen to look into this question using qualitative method, where four teachers were interviewed. An important finding in the study is that the informants feel it is difficult to discover exposed children. However, the informants emphasizes behavior, language, physical and somatic symptoms as important factors. In addition, the informants believe in having good relations to their pupils, because it increases the chances to discover exposed children through information, questions or conversations. I have seen the findings in the study up against relevant theory and previous research.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectvoldnb_NO
dc.subjectseksuelle overgrepnb_NO
dc.subjectovergrepnb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.titleÅ våge å spørre og ha kunnskap til å senb_NO
dc.title.alternativeDare to ask and have the knowledge to seenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record