Show simple item record

dc.contributor.authorOlsby, Marthe
dc.date.accessioned2018-07-13T08:32:56Z
dc.date.available2018-07-13T08:32:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505322
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: En kvalitativ studie av hvordan lærere håndterer når de får barn fra beredskapshjem i klassen. Denne presentasjonen ser på hvilke grunnleggende forhold som må være til stede for at traumatiserte barn kan få mulighet til å utvikles sosialt og faglig i skolen. I tillegg tar oppgaven for seg bruken av beredskapsplan/kriseplan i møte med traumatiserte barn, og samarbeide med beredskapshjemmet. I gjennomføringen av intervjuene har jeg vært interessert i å finne ut av hvordan lærere håndterer det at de får barn fra beredskapshjem i klassen. Og i hvilken grad de anerkjenner samarbeidet med beredskapshjemmet. Denne oppgaven skal belyse følgende problemstilling: På hvilken måte kan en lærer håndtere skolehverdagen når en får barn fra beredskapshjem i klassen? Funnene fra studien viser at lærere er bevisste i forhold til hvordan de møter traumatiserte barn, og at de ser på et tett samarbeid med beredskapshjemmet som en viktig faktor for å gi disse barna trygghet i skolehverdagen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: A qualitative study shows how teachers handel kids that comes from temporary foster home to their classes. This presentation shows what basic relationchips that has to be present for traumatized children to be developed soscial and proffesional in school. The task also show how they use emergenzy plan in the meeting whit traumatized children, and how they cooaperate whit the acute foster home. The implementation of the interviews I have done it has been interresting to find out how the teachers handel the children they get from temporary foster home. And to what degree they acknowlegde the coaporation whit the temporary foster home. This task is going to put lighy at these issues: In what way does the teacher handel a day at school with a children from temporary foster home in their class? Studies shows that teachers are very conscious when they meet traumatized children, and that they look at det cooperation with the schools as very important for the children to give them a save day at school.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectberedskapshjemnb_NO
dc.subjectlærerrollennb_NO
dc.subjecttraumatiserte barnnb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.subjectberedskapsplannb_NO
dc.titleTraumatiserte barn fra beredskapshjem i skolennb_NO
dc.title.alternativeTraumatized children from acute foster home in schoolnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record