Show simple item record

dc.contributor.authorTorbergsen, Hege
dc.date.accessioned2018-07-13T08:48:06Z
dc.date.available2018-07-13T08:48:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505327
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Ludvigsenutvalget kom i 2015 med en rapport om tanker for hva som vil bli viktige fokuspunkter for fremtidens skole. De fremholdt dybdelæring som en sentral ferdighet for å mestre utfordringer fremtidig skole og arbeidsliv vil by på. Utvalget poengterte viktigheten av de grunnleggende ferdighetene som støtte i denne læringsprosessen. Jeg har i denne oppgaven valgt å se på muntlig grunnleggende ferdigheter opp imot dybdelæring. Min problemstilling er; «Hvordan kan muntlige grunnleggende ferdigheter være med på å bidra til dybdelæring?». Gjennom kvalitative intervju av fire lærere har jeg belyst denne problemstillingen, og knyttet informasjonen opp imot teorier rundt nettopp dybdelæring, muntlige ferdigheter og språk og læring. Funnene viser at lærerne har et nyansert bilde på hva muntlige ferdighetene er. De knyttes tett opp mot det å klare å lære i dybden, og anerkjenner denne formen for læring. Samtidig reflekterer informantene over at de opplever lite fokus på muntlig grunnleggende ferdighetene i skolen, på tross av at de opplever det som svært sentralt i sammenheng med dybdelæring.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In 2015 the Ludvigsen committee presented a report about thoughts on what will be important focus areas for future education. They maintained deep learning as a key skill to master the challenges that future school and working life will expect. They emphasized the importance of basic skills in this learning process. In this assignment, I have chosen to take a closer look on basic oral skills in relation to in depth learning. The main approach was; "How can basic oral skills contribute to depth learning?” I have highlighted this issue through qualitative interviews of four teachers. I have linked the information to theories about depth learning, oral skills, language and learning. The findings show that teachers have a diverse image of what oral skills are. They connect oral skills up being able to learn in depth, and they acknowledge this form of learning. At the same time, they observe that there is little focus on oral skills in school, despite experiencing them as very central in the connection to in depth learning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectmuntlignb_NO
dc.subjectspråknb_NO
dc.subjectdybdelæringnb_NO
dc.titleFremtidens kunnskap gjennom muntlighetnb_NO
dc.title.alternativeFuture knowledge through oralitynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record