Show simple item record

dc.contributor.authorSund, Therese Wilhelmsen
dc.date.accessioned2018-07-13T11:56:47Z
dc.date.available2018-07-13T11:56:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505392
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In recent years, the role of fiction has been a controversial topic. With the introduction of LK06 and the new revision in 2013, the Norwegian subject is now seen as a subject for language and communication. The main focus is to develop and test the students' reading and writing skills. Education in schools must be streamlined to improve the results, and several persons have highlighted how the role of literature has been weakened in the school system (Røskeland, 2014, s. 195). With this in mind, I have chosen to focus on literature practices in primary schools and I`ve taken a closer look on the didactics as in what, how and why. Based on this, I have chosen this thesis question: What do different teachers say about text practices in primary school? To find answers to the thesis question, I have immersed myself in theory of what subjects, articles and different theorists say about what texts should be chosen in teaching, how teachers can work with fiction and why teachers should work on fiction. To find answers to what the teachers say about the same questions, the assignment is based on qualitative collection of data. The assignment is based on qualitative collection of data, where I have used in-depth interviews with three teachers from primary school to explore their perspectives on text practices. I hope my bachelor assignment can help create greater awareness and reflection whit in textual practices in different classrooms.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: De siste årene har skjønnlitteraturens rolle i norskfaget vært et mye omdiskutert tema. Med innføringen av LK06 og den nye revideringen fra 2013 blir norskfaget nå sett på som et språk – og kommunikasjonsfag hvor elevenes lese – og skriveferdigheter skal utvikles og testes. Opplæringen i skolen må effektiviseres for å bedre resultatene, og flere har i den forbindelse belyst hvordan litteraturens rolle i norskfaget har blitt svekket (Røskeland, 2014, s. 195). Jeg har med utgangspunkt i dette valgt å sette søkelyset på litteraturpraksiser i skolen med fokus på didaktikkens hva, hvordan og hvorfor. Med bakgrunn i dette har jeg valgt følgende problemstilling: Hva sier ulike lærere om tekstpraksiser på barnetrinnet? For å finne svar på problemstillingen har jeg fordypet meg i teori om hva fagstoff, artikler og ulike teoretikere sier om hva slags tekster som bør velges i undervisning, hvordan lærere kan arbeide med skjønnlitteratur og hvorfor lærere bør arbeide med skjønnlitteratur. For å finne svar på hva lærene sier om de samme spørsmålene har jeg valgt en kvalitativ tilnærming til forskningen. Jeg har gjennomført semistrukturerte dybdeintervjuer med tre informanter som alle arbeider på barnetrinnet. Jeg håper min bacheloroppgave kan være med på å skape større bevissthet og ettertanke rundt tekstpraksiser i ulike klasserom.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectskjønnlitteraturnb_NO
dc.subjectlitteraturnb_NO
dc.subjectundervisningnb_NO
dc.subjectteksternb_NO
dc.title”Nei, lese det gjør vi i spisepausen” – en studie om hva ulike lærere sier om tekstpraksiser på barnetrinnetnb_NO
dc.title.alternative”No! We read during lunch break” – a study about what different teachers say about text practices in primary schoolnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record