Show simple item record

dc.contributor.authorPytte, Rine Hansen
dc.date.accessioned2018-07-13T13:05:12Z
dc.date.available2018-07-13T13:05:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505405
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en bacheloroppgave om lærer – elev relasjoner. Etter å ha vært i Namibia, hatt praksis og samlet inn data, har jeg skrevet denne oppgaven. Oppgaven er bygget rundt problemstillingen: Hvordan er lærer – elev relasjonene på en namibisk skole? Jeg har valgt å komme frem til svar på denne problemstillingen ved å se på hvilke lærer – elev relasjoner som vil oppstå innenfor de forskjellige lærerstilene. Jeg har brukt kvalitativ metode, og kombinert intervju med lærerne og observasjoner av undervisningen deres. Mine funn viste at det er stor variasjon i lærerstilene til de forskjellige lærerne. Dette resulterte i stor ulikhet i relasjonene mellom lærer og elever. Disse relasjonene vil gjenspeile lærerens evner og interesser for å skape gode relasjoner med elevene. I denne oppgaven er det vesentlig å se på kontekst. Resultatene vil være preget av at jeg har samlet inn data i et annet land, med en annen kultur. Det er vanskelig for meg å si hva som er riktig for lærere i Namibia, men jeg kan trekke konklusjoner ut i fra den teorien og praksisen jeg kjenner til fra Norge.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor assignment is about the teacher – learner relations. I have been traveling to Namibia to have my teacher practice there and gathering my data for this assignment. This assignment is based on the issue: How is the teacher – learner realtions at a namibian school? I´ve choosen to find the answers to this issue by looking at what different teacher – learner relations that will occur within the different teaching styles. I have used qualitative method, and combined interviewing with teachers and observations of their teaching. My findings showed that there are great variations in the teachingstyles of the different teachers. This resulted in a diversity among the relations between teachers and learners. These relations will reflect the teacher´s abilities and interests about creating relations with their learners. In this task it will be essential to look at the context. The results will be affected by the fact that I gathered my data in another country, with a different culture. It´s hard for me to say what´s right for teachers in Namibia, but I can draw conclusions form the theory and practice I know from Norway.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectlærer-elev-relasjonernb_NO
dc.subjectlærerrollennb_NO
dc.subjectNamibianb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.titleLærer – elev relasjonernb_NO
dc.title.alternativeTeacher – learner relationsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record