• En energinasjon og verden omkring: noen norske energipolitiske utfordringer 

      Austvik, Ole Gunnar (Skriftserien;16/2022, Research report, 2022)
      Rapporten gir en oversikt over viktige økonomiske og politiske utfordringer Norge som energinasjon står overfor. Hvilken rolle spiller energisektoren for Norge og for omverdenen? Hvor mye og hvordan har EØS-avtalen påvirket ...